Projekčná kanceláriaKENNEK PRO s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti navrhovania všetkých druhov stavieb.

Naša spoločnosť zaisťuje projektovú činnosť pre všetky veľkosti investičných zámerov v oblasti chemického, hutného a strojného priemyslu, v oblasti občianskych stavieb, zdravotníckych zariadení či jednoduchších stavieb v individuálnej bytovej výstavbe, ako aj v oblasti infraštruktúry miest a obcí.

Naši projektanti majú oprávnenie na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe v zmysle Zákona Sovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre všetky kategórie. 

Objekty a stavby zhotovené podľa našich projektov spĺňajú kritéria bezpečnosti, používateľnosti aj hospodárnosti.

Naša spoločnosť sa zameriava hlavne na zhotovenie projektovej dokumentácie časti Vzduchotechnika a Klimatizácia.

V prípade potreby je možné zabezpečiť aj dodávku dokumentácie nadväzujúcich profesií v spolupráci s externými dodávateľmi.

Príklady OBLASTI PÔSOBENIA

01
Občianske stavby
02
Rodinné domy
03
Bytové domy
04
Polyfunkčné domy
05
Garáže a parkovacie domy
06
Obchodné centrá
07
Budovy pre obchod a služby
08
Administratívne budovy
09
Hotely a ubytovacie zariadenia
10
Športové haly a centrá
11
Ihriská, športoviská, telovýchovné plochy, otvorené tribúny
12
Budovy pre kultúru a umenie
13
Priemyselné stavby
14
Výrobné haly s ich technickým vybavením
15
Automatizované technologické pracoviská
16
Montážne haly
17
Skladové haly a priestory
18
Sklady s automatizáciou, logistické centrá
19
Sklady horľavých kvapalín
20
Autosalóny a autoservisy
21
Poľnohospodárske objekty
22
Laboratóriá
23
Operačné sály
24
Výroba liečiv
25
Potravinárska výroba
26
Aquaparky
27
Kuchyne
28
Jedálne
29
Reštaurácie
30
Zimné štadióny
31
Školy

Kde nás nájdete ?

KENNEK PRO s.r.o.
Projekčná kancelária
Štúrova 73, 059 21 Svit
Mobil : +421 905 851 439
E-mail : kalasz@kennekpro.sk
PONDELOK - PIATOK
08:00 - 16:00
SOBOTA - NEDEĽA
ZATVORENÉ

Napíšte nám

Toto pole je povinné !
Toto pole je povinné !
Toto pole je povinné !
Toto pole je povinné !